fapte

  • Publicaţia de cultură “al cincilea anotimp” (1997-2003).
  • Colecţia de poezie “al cincilea anotimp” (2000-2003).
  • Colecţia “Historia” (1999-2004).
  • Colecţia “Biblioteca emigraţiei româneşti” (1999-2004).
  • O arhivă a emigraţiei româneşti (2000-).
  • Alexandru Pele: lucrări postume (1999-2009).
  • Caşin Popescu: opera (2000-).
  • Publicaţia de cultură “Zodii în cumpănă“, serie nouă (2007-).
  • Societatea cultural-ştiinţifică AdSumus (2001-2011).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Google Translate by http://directory2009.com/add-url