aprecieri

” (…) îl socotesc cel mai talentat tânăr scriitor din Bihor şi îi prevăd un viitor de excepţie în viaţa literară.” (Stelian Vasilescu, OAMENI DIN BIHOR. DICŢIONAR SENTIMENTAL. Oradea: Iosif Vulcan, 2002, p. 265)

” (…) tânărul oarecum timid, dar cu o privire directă, cu un zâmbet cald ce te invită la un dialog deschis, pentru că ţi-a câştigat, nu ştiu cum, încrederea, iar tu, interlocutor, începi să te destăinui de parcă l-ai cunoaşte de-o viaţă, (…) scrie într-un stil ironic şi autoironic, (…) pe care (…) nu l-ai fi bănuit cu nici un chip în atitudinea sa mai degrabă sfioasă.” (Mihaela Albu, O “ALTĂ AMERICĂ” ŞI UN ALTFEL DE “JURNAL”, in Romanian Journal, 14 martie 2001, New York)

” (…) are toate calităţile să devină o personalitate marcantă în publicistica identităţii şi demnităţii româneşti” (Corneliu Florea, AMERICA LUI OCTAVIAN BLAGA, in Jurnal liber, februarie 2001, Winnipeg)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Google Translate by http://directory2009.com/add-url